Du trenger ikke bruke knappene så ofte, men her er en oversikt over brukergrensesnittet:

Plantebrikkeleser

Her plasseres plantebrikken som inneholder planteprogrammet. Planteprogrammet består av en rekke parametere som forteller Auken hvilke forhold planten skal ha:

  • Næringsprofil: når den skal dispense hvilken type næring (f.eks kan en plant få en helt annen type næring når den liten enn når den er stor)

  • Lysprofil: Når planten skal ha ulike lystyper. Lys påvirker hvordan en plante vokser, f.eks rødt lys promoterer blomstring, i tillegg bruker Auken hvitt lys i starten for å promotrere stilkvekst, så planten får sterke fundamenter.

  • Temperaturregulering

  • Vanningsalgoritmeparamtere og mer

Foreløpig har vi 2 planteprogrammer:

  • Urter og salat: for grønne vekster, hvor du spiser selve planten.

  • Tomat og chili: for vekster som blomstrer og bærer frukter.

Disse programmene dekker de fleste planter, men i fremtiden vil vi lansere flere spesialiserte planteproammer. Har du idéer til hvilke planteprogram vi burde lage? Legg igjen forslaget ditt her!

Fuktindikator

Fuktindikatoren teller nedover (fra 4 prikker til 1 prikk) til neste vanning. Når Auken vanner, vil indikatoren "bølge" opp og ned. En vanning tar ca 30 minutter.

Vekstindikator (faseindikator)

Viser hvilken vekstfase plantene er i. Du kan se hva de forskjellige fasene betyr her, og ved å holde inne i 5 sekunder kan du bytte fase. Det må du gjøre når du f.eks skal starte en ny avling i Auken (les artikkel her).

Næringskapsel

Denne blinker rødt når du må bytte næringskapsel: Løft av vanntanken, bytt ut de tomme kapslene og hold inne knappen i 2 sekunder for å bekrefte byttet. Lær mer om hvordan du bytter næringskapsel her (les artikkel her).

Plantelys

Denne lyser gult når lyset er på, og er av når lyset er av.

Enkelttrykk skrur plantelyset av og på: Trykk en gang for å skur lyset av eller på. Hvis du skrur av plantelyset, vil det være på til neste steg i lyssyklusen. F.eks hvis du slår av lyset når du skal legge deg (men før Auken har skrudd det av for kvelden), vil det være av til lyssyklusen starter dagen etterpå.

Å holde inne knappen i 5 sekunder vil sette lyssyklusen: I de fleste vekstfaser har Auk lyset på i 16 timer og av i 8 timer (med unntak av fase 1, hvor lyset er på i 12 timer). Hvis du vil at lyset skal være på fra f.eks kl 07 til kl 23, holder du inne knappen neste morgen kl 07. Da vil lyset være på de neste 16 timene (til kl 23), og så vil det være skrudd av til kl 07. Så vil det skru seg på igjen i samme rytme :)

Når du holder inne knappen i 5 sekunder, resettes lyssyklusen. Da vil lyset på Auken være på de neste 16 timene, og så av i de påfølgende 8.


Fant du svaret?