Obs: Akkurat hvor lenge Auken husker innstillingene på kan variere mellom 30 og 45 minutter. Den enkleste måten og se om Auken har glemt ting er å se om fasen har hoppet tilbake til 1. Da betyr det at Auken har resatt seg.

Hvis Auken står uten strøm i mindre enn 30-45 minutter

Auken husker alle innstillingene i ca 30-45 minutter. Så hvis strømmen går, eller du skal flytte den, husker den følgende:

  • Planteprogrammet

  • Vekstfasen (1 - 5) plantene er i

  • Lyssyklusen (når Auken skal skru lyset av og på)

  • Hvor mye næring det er igjen i kapslene

Det er altså helt uproblematisk å la Auken stå uten strøm et par minutter.

Hvis Auken står uten strøm i mer enn 30-45 minutter

Hvis det går mer tid enn det vil Auken kun huske hvilket planteprogram som er på - all annen informasjon vil bli tapt. Det blir som å starte Auken på nytt, første gang du satt den opp.

NB: Hvis dette skjer, må du sette Auken i den vekstfasen den var i før strømmen gikk. Dette gjøres ved å holde inn riktig fase på faseindikatoren i 3 sekunder :)
Fant du svaret?