Først: Hvis pottene er veldig tørre, hell litt vann over de (1-2 dl pr. potte) for å redde plantene!

Dette kan være årsakene til at pottene er tørre.

Det er problemer med vanntanken (den vanner for lite)

Vi har opplevd noen tilfeller hvor vanntanken ikke vanner nok. Dette kan skylles at ventilen ikke sitter godt nok i eller at mekanikken (som dytter opp kulen) ikke fungerer ordentlig. Hvis det virker som Auken ikke har vannet i det hele tatt, ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg så fort som mulig.

Du kan teste om ventilen vanner riktig mengde vann ved å gjøre følgende:

  1. Sett en teipbit eller lignende på vanntanken der vannstanden er nå

  2. Vent til neste gang Auken har vannet

  3. Mål hvor mange cm vannstanden har gått

Vannstanden skal ha sunket med ca 3cm.

Hvis den ikke har gjort det, ta kontakt med oss så sender vi deg en ny ventil / vanntank.

For å påtvinge vanning (ikke gjør dette hvis det er veldig vått i Auken allerede) kan du holde inne lysknappen i 30 sekunder. Etter at alle lysene er skrudd av kan du legge på plantebrikken på nytt og sette Auken tilbake til samme fase som den var i. Etter ca 30 minutter vil Auken begynne å vanne på nytt.

Noen av pottene er tørre mens andre er våte

Hvis Auken står skjevt, kan det hende at vannet ikke sprer seg til alle pottene. Da kan du prøve følgene:

  • Rotere Auken så vanntanken står høyest på den skjeve overflaten.

  • Legge noe under (for eksempel en mynt eller en pappbit) på den siden som har tørre potter.

  • Bytte om på plassen til de tørre og våte pottene.

Plantene har vokst raskere en Auk'en har regnet med.

Hvis det plutselig blir 30 grader kan det være Auken ikke rekker å justere seg til det nye klimaet fort nok. Hvis dette skjer, hell på litt vann for å redde plantene, og sett fasen 1 opp. F.eks. fra fase 3 til 4. Auken vil så justere seg inn igjen.

Auken din står i solen

Auken må ikke stå et sted hvor den blir eksponert for sollys – litt går bra, men unngå for mye direkte sollys – det er ikke bra for plantene.

Potten(e) har for mange planter

Hvis noen potter har et større antall planter enn andre, kan det være vanskelig for Auken å dosere riktig mengde vann. Hvis dette er tilfelle, så burde du tynne ut den potten. Hvis plantene er små kan du ta tak i stilken så nærme jorden som mulig og røske den opp. Hvis det ikke går, kan du ta en saks og klippe på samme sted.

Fant du svaret?