Plantelyset

Denne lyser gult når lyset er på, og er av når lyset er av.

Enkelttrykk skrur plantelyset av og på: Trykk en gang for å skur lyset av eller på. Hvis du skrur av plantelyset, vil det være på til neste steg i lyssyklusen. F.eks hvis du slår av lyset når du skal legge deg (men før Auken har skrudd det av for kvelden), vil det være av til lyssyklusen starter dagen etterpå.

Å holde inne knappen i 3 sekunder vil sette lyssyklusen: I de fleste vekstfaser har Auk lyset på i 16 timer og av i 8 timer (med unntak av fase 1, hvor lyset er på i 12 timer). Hvis du vil at lyset skal være på fra f.eks kl 07 til kl 23, holder du inne knappen neste morgen kl 07. Da vil lyset være på de neste 16 timene (til kl 23), og så vil det være skrudd av til kl 07. Så vil det skru seg på igjen i samme rytme :)

Når du holder inne knappen i 3 sekunder, resettes lyssyklusen. Da vil lyset på Auken være på de neste 16 timene, og så av i de påfølgende 8.

Fant du svaret?